Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Valilik Makamının 25.01.2019 tarihli ve 3837 sayılı onayı ile uygun görülen ”Ankara Defterdarlığı İmza ve Yetki Devri Yönergesi”  için tıklayınız.