Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Müdür V.  :               Av. Abdurrahim AYDİN 21517481
Adres    :               Bahriye Üçok Cad. No: 13 BEŞEVLER
Faks       :              215 60 72

Santral Telefon : 213 87 62 – 223 93 81 – 215 39 46 – 215 96 04 – 215 47 34


Müdüriyet Makamına Bağlı Servisler
Sekreterlik                                       :  1155 / 1150
Personel ve Özlük İşleri Servisi  :1158 / 1157
Bilgi İşlem Servisi             :              1289 / 1290
İlçe Yazışma Servisi         :              1002 / 1067


MÜDÜR YARDIMCISI 

Av. Mehmet Ali KAPLAN            :            1124
Mutemetlik Servisi                     :            1085 / 1084
İdari Tahsilat Servisi                 :            1033 / 1032 / 1036  / 1038
Tediye Servisi                               :            1022 / 1023 / 1064
Sayman Mutemedi                     :            1021
Tebligat Servisi                            :            1007 / 1004
Hukuk Muakkikleri Servisi      :  1100 / 1105 / 1106 / 1107 / 1110 / 1112
İş Muakkikleri Servisi                 :           1004 / 1103 / 1117


MÜDÜR YARDIMCISI 

Av. Selime TOPRAK Dahili: 1118


Kalem Servisi                                           :     1075 / 1080 / 1081 / 1116 / 1076
Ayniyat Servisi                                         :      1001
Gelen Evrak Servisi                                :    1109 / 1111 / 1113
Giden Evrak Servisi                                :   1024 / 1029 / 1031
Posta Servisi                                              :   1025 / 1030
Ceza Muakkikleri Servisi                      :     1043
İcra Muakkikleri Servisi                       :     1096 / 1097 / 1098 / 1099 / 1101 / 1104
Müracaat ve Güvenlik Görevlileri     :  1005
Teknik Servis                                             :   1018 / 1010
YemekHane Sorumlusu                        :    1048 / 1302


MÜDÜR YARDIMCISI

Müdür Yrd. Av. Uğur ÇAMCA Dahili: 1146